Arbeidet vil være på hovedvannledningsnettet og vannet vil være avstengt mellom klokken ni og sytten i dag. Området som blir berørt er Sundbyveien 1 og 2 Terrasseveien fra nummer 2 til nummer 13 og Vardeveien 1 til 7

De berørte abonnenter skal være varslet på SMS eller telefonvarsling. Det kan bli endringer og i så tilfelle vil Viva informere de abonnementer som blir berørt av det.

Unngå å tappe vann i vedlikeholdsperioden. Sørg for at vannet er helt rent før du benytter det når avstengsperioden er over.