I Røyken og Hurum Avis mandag 30. september belyser John Arntsen mange relevante problemstillinger knyttet til VIVA IKS sitt prosjekt med digital avlesning av vannmålere som involverer «Netti». Vi må berømme ham både for engasjement og viktige innspill, hvor mange handler om å ta hensyn til mennesker i ulike situasjoner.

Viva med frekkhetens nådegaver

Aller først skal ingen måtte føle seg dumme ved å be om hjelp enten det er på telefon, mail, chat eller ved besøk. Vi er mange som har hatt behov for et tips og en hjelpende hånd. Det er mye bedre å be om hjelp enn å føle seg usikker. De som ikke vil bruke Netti kan bruke kontaktinformasjonen i installasjonsveiledningen for å avtale retur og vil ikke bli belastet for kostnader ved dette.

Hvorfor har vi sendt ut Netti?

I hele Norge ønsker vi å skaffe bedre oversikt over vann og avløp. Ved å måle hvor mye vann som forsvinner underveis i nettet fra kilde til forbruker kan vi avdekke lekkasjer. Lekkasjer kan føre til skade og kostbare reparasjons- og utbyggingsprosjekter. Den gamle måten med manuell, årlig avlesning av vannmålere gir ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å finne og utbedre lekkasjer. Derfor digitaliserer vi.

Digital avlesning sikrer at kundene betaler for reelt forbruk og slipper å lese av manuelt. Manuell avlesning går lett i glemmeboken. Da må VIVA beregne forbruket. Beregninger blir aldri helt korrekte. Automatisering gjennom digital avlesning skal også gi effektivisering og lavere driftskostnader hos oss hos i VIVA.

Avlesning av vannmålerne er et innovasjons- og forskningsprosjekt. Vi er stolte av å gå i bresjen i Lier, Røyken og Hurum. Med Netti har vi valgt en teknologi for 2-veiskommunikasjon. Det gjør det mulig å oppdatere programvaren på Netti ved behov og bruke den til andre oppgaver. En mulighet kan for eksempel bli å kunne spore og stoppe lekkasjer hjemme.

Behov for smarttelefonen og app er bare knyttet til installasjonen. Deretter sender Netti inn krypterte vannmålerdata helt uten app og telefon. Men, de som har app kan følge vannforbruket sitt daglig og se strømforbruk i en prøveperiode. Det er mye fokus på at forbrukere skal få tilgang til slike data og dette er et bidrag fra oss til dette.

Vi håndterer persondata og annen informasjon i ht. personvernlovgivningen (GDPR). Wifi-passord blir bare bruk av Netti og ikke sendt videre. Dataforbruket per måned tilsvarer noe under størrelsen på et vanlig, digitalt fotografi. Nettselskapet Hurum Nett er ansvarlig og kan foreta installasjon av HAN-portadapter til strømmåleren.

Viva: -Nei, denne søppelkassa er vårt ansvar