Alle i Hurum (og Røyken?) får i disse dager tilsendt en «gavepakke» fra vårt «kjære» interkommunale selskap VIVA. «Gavepakken» inneholder en «gjør det selv pakke» for installasjon av en enhet som skal muliggjøre en elektronisk innsamling av vannmålerdata. Greit nok. Men gavepakken inneholder også en skjult agenda:

Mottakeren får det inntrykk av at han/hun selv skal montere utstyret. Selvfølgelig for at VIVA selv skal spare utgifter ved å sende ut profesjonelle installatører. Riktig nok føyer man til i en fotnote i den medfølgende bruksanvisningen: Ved behov kommer vi hjem til deg ... Ved behov. Du skal oppfatte det slik at da er du veldig dum eller «utdatert» hvis du ikke klarer dette selv.

Må ha smarttelefon

Ønsker du likevel å utføre gratisarbeid for VIVA (eller kommunen) får du følgende tilleggsinformasjon: For å utføre jobben må du ha en smarttelefon med bluetooth. Det forutsetter selvfølgelig VIVA at alle har. Selv om du er av «eldre årgang», har dårlig råd eller rett og slett er fornøyd med den gamle DORO utgaven du besitter. Vil VIVA sponse oss med ny smarttelefon? Helt sikkert ikke.

Videre i den såkalte bruksanvisningen fra vår velgjører får du vite at du må koble den medfølgende nettboksen «Netti» til ditt WIFI hjemmenettverk. Et nettverk som du selv har kjøpt og bekostet, eller i verste fall må skaffe. Ditt personlige nettverkspassord må også blottlegges. En mulig sikkerhetsrisk? Jeg må få gjøre oppmerksom på at mange av den «eldre garde» ikke har WIFI nett. Mange har heller ikke den store kunnskapen for å drifte det effektivt. Ved oppringning til Kundeservice som det henviser til i brosjyren, får jeg vite følgene når jeg spør:

«Nei, VIVA betaler ikke for kjøp av nytt WIFI nett». «Installasjonen kan ikke gjennomføres uten WIFI». «Installasjonen er frivillig». «Den tilsendte pakken kan returneres til VIVA».

Skrutrekker og hammer

«Netti» skal kobles til strømmåleren i sikringsskapet og får strøm fra denne. I Hurum lar dette seg ikke gjøre. Man må få tilsendt et adapter for å koble til HAN porten. I mellomtiden er folk i gang med sin ikke ufarlige operasjon i sikringsboksen. Et langt «lokk» prøves å fjernes med skrutrekker og hammer! Tillater virkelig e-verket dette? Dette opplyses ingen ting om i den tilsendte bruksanvisningen. Ved en henvendelse til e-verket blir det opplyst at man må få tilsendt et eget adapter.

Jeg får ikke svar fra Viva da jeg spør om hvorfor ikke dette med frivillighet er beskrevet i bruksanvisningen. Heller ikke på om hvem som skal betale returporto hvis man ikke ønsker «vidunderboksen». Kanskje er denne markedsføringen en sak for forbrukermyndighetene?