Personalia

Gunn Margareth Mørch er 70 år
Gunn Margareth Mørch er 70 år
Marianne Sæther Olsen er 3 år
Marianne Sæther Olsen er 3 år
Håkon Nerhagen er 8 år
Håkon Nerhagen er 8 år
Lotta Marie Myhrene er 10 år
Lotta Marie Myhrene er 10 år
Vanessa Reinskou er 5 år
Vanessa Reinskou er 5 år
Maline Rod Hammerstad er 9 år
Maline Rod Hammerstad er 9 år
Linnea M Andersen er 1 år
Linnea M Andersen er 1 år
Victoria Adele Høglund-Aasheim er 1 år
Victoria Adele Høglund-Aasheim er 1 år
Hannah Marie Solsrud Rygge er 4 år
Hannah Marie Solsrud Rygge er 4 år
Anne Mette Follestad er 59 år
Anne Mette Follestad er 59 år
Maria Emilie Andersen er 10 år
Maria Emilie Andersen er 10 år
Hannah Marie Solsrud Rygge er 4 år
Hannah Marie Solsrud Rygge er 4 år
Helene Terray Brantenberg og Tom Jørgen Olstad Terray har fått barn
Helene Terray Brantenberg og Tom Jørgen Olstad Terray
Rully Imanti og Bror Karlsen har fått barn
Rully Imanti og Bror Karlsen
Kristine og Steffen Fredriksen har fått barn
Kristine og Steffen Fredriksen
May Linn Bokma Mørch og Kristoffer Mørch har fått barn
May Linn Bokma Mørch og Kristoffer Mørch
Mariana Irene Ski & Krister Berntsen giftar seg
Mariana Irene Ski & Krister Berntsen
Aina Mikalsen og Simeon Andersen giftar seg
Aina Mikalsen og Simeon Andersen
Cathrine Frølich Høglund og Kristian Aasheim Hansen giftar seg
Cathrine Frølich Høglund og Kristian Aasheim Hansen
Lionel Vargas Olafsen er 3 år
Lionel Vargas Olafsen er 3 år