Virksomhetsleder: - Vi følger opp brukerne som er berørt av stengingen

Virksomhetsleder for psykisk helse og rustjenester, Ingunn Rese, sier de følger nasjonale retningslinjer etter at de bestemte seg for å stenge dagtilbudet sist uke. - Vi holder god kontakt med brukere av aktivitetssentrene per telefon, sier Rese.