Ville ikke endre på plassering av ny bomstasjon: – Det vil forsinke prosessen, sier veivesenet

Flere av representantene i formannskapet ville ha minst to nye bomstasjoner når nytt løp i Oslofjordtunnelen skal bygges, men de hørte heller på Statens vegvesen (SVV).