Vil lage kolonihage på Rørvik

Gründer og grunneier Raza Anwar har store ambisjoner for Rørvik. Her skal det snart komme kolonihage og parsellhager, og i framtiden skal området rundt bli til en naturpark med spennende fasiliteter.