Regjeringen foreslår å kutte 137,4 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Dette er dramatisk for tjenestene Viken skal tilby innbyggerne i landets mest folkerike region. Dette forsterkes med stor økning i folketallet som heller ikke er lagt inn i finansieringen.

Det er lett å se at disse kuttene som her må gjøres vil gå utover de videregående skolene, kollektivtilbudet, forvaltning av fylkesveier eller kulturtilbudet. Nye oppgaver som er tenkt tilført er ikke fullfinansiert, noe som må løses.

En sammenslåingsprosess vil i utgangspunktet være dyr, i hvert fall inntil alt er på plass! Da er det underlig at denne regjeringen, som har stått så på for å innføre de store regionene ikke ser at dette vil gi svært negative konsekvenser!

Fagforbundet, i kommende Viken, ber regjeringen å revurdere overføringene slik at fylkeskommunen Viken, får en reell mulighet til å gi innbyggere et fullgodt tilbud og ansatte en positiv forståelse og opplevelse av den nye Viken fylkeskommune.

Vi ville trengt 3-4 kloder om alle hadde et forbruk som i Norge

Tilsvar til Toftes Framtid om misbruk av 1. maitaler

Slutt fragmentering av jernbanesektoren - la Spikkestadbanen skinne!