Imidlertid stopper ikke dette beboerne, og de har nå satt opp bom i Marmorveien ved Djervbanen (parkeringsplassen). Her vil det ikke være mulig å passere med sykler, barnevogner, rullatorer, elektriske scootere som er hjelpemidler for funksjonshemmede, heller ikke redningsbil som det kan være nødvendig med på en badestrand med barn. Vi som er i stand til å gå selv klarer å komme forbi ved å gå i grøfta.

Veien er tidligere skiltet med innkjøring forbudt med unntak av kjøring til eiendommene.

I dette området har allmennheten rett til ferdsel til fots, til rasting og overnatting.

Friluftsloven beskriver at det ikke må settes opp stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel eller opphold.

Veilagets forsikringer om at bommen skal avkortes slik at barnevogner, rullator, rullestoler og elektriske scootere kan passere uhindret. Disse forsikringer er ikke lenger aktuelle.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 gjelder plikt til generell tilrettelegging (universell utforming). Dette gjelder også for vedtak i veilaget.

En bom er ikke bare en fysisk sperre for ovennevnte trafikkanter, men også et klart signal på: «hold dere unna». Det spilles klart på denne psykologien.