Redaktøren skrev tirsdag 19. mars om det han valgte å kalle «et lite paradoks» i saken knyttet til Sætres nye barneskole. Dette mener vi fortjener et oppklarende tilsvar. Samtidig ønsker vi å gi honnør til at rådmannen har gitt tydelige avklaringer vedrørende bygging av en barneskole.

Nasjonale regler og standarder

I Norge er det nær 300 såkalte stor-ulykkevirksomheter og tre av disse ligger på Engene. For slike virksomheter er det utviklet nasjonale regler og standarder som skal sikre lokalsamfunnets behov for sikkerhet og samtidig sette krav og gi forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

Chemring Nobel er den største private arbeidsplassen i Hurum kommune med 135 ansatte. Orica og Dynea står for ytterligere 20-30 arbeidsplasser på Engene og vi har alle bidratt til betydelig verdiskaping i kommunen.

At det etableres lokalsamfunn rundt industrivirksomheter er normalt og Sætre er ikke noe unntak. Siden 1876 har lokalsamfunnet klart å beholde forsvarlige sikkerhetsavstander og forståelsen for dette behovet.

Kommuner som er vertskap for slike bedrifter må hele tiden være sitt ansvar bevisst og følge rådende lover og regler, samt sikre at forsvarlige avstander opprettholdes. Eksisterende hensynssoner har stått uforandret i snart 30 år.

Vi har, sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i flere omganger bidratt med informasjon til kommunen for å bistå dem i utviklingen av Sætre.

Høyre og Ap om Chemring Nobel: – Viktig å ta vare på arbeidsplassene 

Skolen kan ikke utvides

Nå er vi fornøyd med at Hurum kommune har konkludert med at skolen ikke kan utvides. Det har vært en krevende prosess, men vi er glad for at rådmannen er tydelig på at kommunen ser etter nye tomter for Sætres nye barneskole.

Dette er et viktig signal fra kommunen og en erkjennelse av de kravene som faktisk gjelder. Uttalelsen er et viktig steg i å stoppe spekulasjonene som i lengere tid har skapt usikkerhet for naboer, utbyggere, industrien og våre ansatte som hovedsakelig bor lokalt.

Ny barneskole kan bli utsatt i minst fire år 

I dette lyset mener vi at det er uheldig at redaktøren i sin leder bidrar til å skape ytterligere usikkerhet nå han spekulerer i at Chemring Nobels fremtid på Sætre kan utfordres av en «ny offentlig debatt».

Vi har tillit til at Hurum kommune, og etter hvert nye Asker kommune, klarer å finne gode løsninger for alle parter i lokalsamfunnet. Chemring er i dag en anerkjent bedrift som er viktig i den nasjonale beredskapen og vi har betydelig internasjonal suksess.

Dyktige medarbeidere har sikret at vi fortsatt er i vekst. Vi er ikke på flyttefot, og skal stå på videre for å utvikle et trygt lokalsamfunn og trygge, kortreiste arbeidsplasser.