Elevene kan laste ned appen «Elevtjenesten» på Google Play eller App Store, og velge elev- og helsetjenesten.

– Elevene forteller oss at det viktigste for å søke hjelp er at hjelpen er enkel å finne. Derfor vil vi gjøre tilgangen på noen å snakke med mer tilgjengelig, ved å gjøre den digital. Appen skal ikke erstatte direkte kontakt mellom eleven, helsesykepleier og øvrig hjelpeapparat, men skal senke terskelen for å ta kontakt, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

- Ved hjelp av appen gjør vi det forhåpentligvis enda enklere for elevene å ta kontakt med ressurspersoner, sier fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Målet er å senke terskelen for å kunne snakke med noen eller be om råd, enten det er om kropp og helse, hjemmeforhold, karriere og utdanning, mobbing og skolemiljø eller praktiske spørsmål.