Dette er vedtaket som ble protokollert etter forslaget som ble stilt til saken om Områdeplan for Rødtangen.

Ivar Granum (A) fremmet følgende forslag til nytt punkt:

Det legges til rette for utvikling av 22 helårsboliger. Utvikling av 44 fritidsboliger avventer vurdering av ny veitrase til Rødtangen utenom Holmsbu, som alternativ C.

Forslag fra Granum ble vedtatt, mot 2 stemmer (SV, MDG).

Les også: Arbeidet med å lage en ny områdeplan for Rødtangen har tatt ni år – nå kan den endelig bli vedtatt

Og dette forslaget ligger som innstilling til saken i kommunestyret kommende tirsdag, et planforslag som bygger på tidligere kommuneplan for Holmsbu, Rødtangen og Kana fra 2007.

Etter ni års behandlingstid fra igangsatt planarbeid i 2012 er tiden moden for et vedtak som også er godt tilpasset kommuneplanens arealdel. En plan som er under utarbeidelse og snart skal presenteres.

En plan for hele den nye kommunen.

Les også: Fornuftig og langsiktig på Rødtangen?

Historien om reiseliv i Hurum har etter hvert blitt lang. Allerede i 1870-årene kom pappabåtene til Hurum for bading og sjøliv. «Den korteste veien til Sørlandet er til Holmsbu» het det på dampskipet Juno på 1950-tallet.

På tidlig 1980-tall startet en forsiktig organisert reiselivs satsing og undertegnede sammen med flere jobbet sammen med Hurum Næringsråd det første strategidokument for reiseliv som senere ble vedtatt av kommunestyret i Hurum.

Med Hurum vest som reiselivsområde og Holmsbu som det naturlige sentra.

De første deltagelsen på Reiselivsmessa på Sjølyst var relativt spartanske, deltagerne bidro på dugnad med en standplass med et skilt Hurum kommune, to campingstoler og et campingbord.

Gjennom etablering av Holmsbu Havn ser vi starten av det vi har nå, et myldrende ferieparadis som tiltrekkes av stadig flere dagsturister og hytteturister.

Reiseliv vil bli en betydelig faktor i denne delen av den nye kommunen også for framtiden. Arbeiderpartiets forslag om å legge til rette for helårsboliger er et steg i retning av også å ivareta de fastboende i dette området. Helårsboliger er nettopp det og eiere av helårsboliger må rette seg etter dette vedtaket, selv om oppfølging er en noe mer krevende prosess.

I områdeplanen for Rødtangen er det ikke stilt krav om detaljregulering forut for utbygging av de ca. 22 boligene. Asker kommune eier imidlertid 12 av disse tomtene, og kan som selger også legge inn vilkår om boligformål ved salg.

Arbeiderpartiet ser fram til behandlingen i kommunestyret og håper at forslag til vedtak bidrar til en fornuftig, langsiktig og bærekraftig plan.

  • Som bidrar til nye barnefamilier til helårsboliger på Rødtangen.
  • Til et tilskudd til fastboendemiljøet på Holmsbu.
  • Til flere barn på Folkestad skole
  • Sammen i en helhetlig arealplan for hele Asker.

Ingen har kanskje fått alt de vil ved dette vedtaket. Men mange har blitt sett og hørt., og da er vel vedtaket ganske godt.

Arbeiderpartiet håper på tilslutning også i kommunestyret.