Forslag til kommunenes økonomi for 2020 er lagt frem, og her kniper regjeringen nok en gang i kommunenes budsjetter samtidig som de deler ut milliarder til landets sterkeste og mest velstående.

Underfinansiering av helse- og skoletilbud

Med regjeringens opplegg er viktige helsetilbud, barnehager og skoler fremdeles underfinansiert. Staten har veltet store utgifter over på kommunene ved kutt i AAP, og at færre vanskeligstilte og uføre får bostøtte. I tillegg må kommunene fremover ta mer ansvar for klimakutt og vern av natur, noe de trenger både penger og ansatte til.

Regjeringen gir ikke kommunene mulighet til å ansette nok lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og folk i barnevernet. De legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.

Når disse pengene skal fordeles på alle landets kommuner, så er det ikke mye å rope hurra for i nye Asker kommune.

Viken fylkeskommune får også mindre

I tillegg får fylkeskommunene mindre i 2020 enn i 2019. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner. Regjeringens velkomstgave til Viken er millionkutt på 137,4 millioner kroner.

Kutt i fylkenes budsjetter vil ramme elevene i videregående skoler, de som trenger hjelp til oppstart av bedrifter og alle som er avhengig av transport, enten du kjører på fylkesveiene eller med buss og ferjer.

I alt for mange kommuner melder helsearbeidere og lærere at de ikke får dagene til å strekke til. Det blir ikke kvalitet i eldreomsorgen og skolene uten at det er nok folk på jobb. SV ønsker å skape et samfunn for de mange, ikke for de få.

Derfor gjør vi det motsatte av regjeringen: Vi prioriterer de eldre, de syke og barna. Vi vil ha kvalitet i eldreomsorgen, i rusomsorgen, i det psykiske helsetilbudet, i barnehagene, i skolene og i barnevernet.

Vil kutte 137,4 mill til Viken 

Det er i kommunene velferden skapes

SV er det partiet som prioriterer mest til kommunene i sine alternative budsjetter. Og det er det god grunn til. Det er i kommunene velferden skapes. Kommunene skal preges av høy kvalitet, nok kvalifiserte folk på jobb, trygge arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Avsløringene som har kommet av flere private aktører i barnehager som blant annet av Risenga barnehage her i Asker, eldreomsorg og barnevern, viser at samfunnet tar en stor risiko ved å la kommersielle ta over. Risiko for å miste kontroll, og at noen tjener seg søkk rike på penger som egentlig skulle gått til omsorg.

Skal mer penger gå til viktige velferdstiltak må vi prioritere mer penger til kommunene, og si nei til de som tar en stor jafs av pengene og putter i egen lomme. Slik sikrer vi god velferd for de mange.

Ja til idrett- og yrkesfag

Nærdemokrati – en spennende reise i Nye Asker