«Varner arena» er navnet gitt ishallen i henhold til en kommersiell avtale mellom Frisk Asker og Varner.

SV foretrekker det første navnet. I henhold til et enstemmig vedtak skulle arenanavnet ha vært oppe til politisk behandling, men av ukjent grunn har ikke dette skjedd. Undertegnede representant ville ha argumentert mot at en offentlig arena i bærekraftkommunen Asker skulle flagge tilknytning til en industri som er lite bærekraftig i henhold til de fleste parametere for bærekraft. Vi mener prosessen ikke har hatt den folkevalgte medvirkning den burde ha hatt. Jeg holdt et innlegg med dette som tema.

Ordføreren hadde så vidt rukket å gi uttrykk for at hun tok avstand fra påstanden min, da kommunedirektøren med bekymret mine opplyste at han hadde fått en melding fra Frisk, som hadde betydning for saksbehandlingen. Kommunedirektøren hadde nemlig lagt inn begrensninger for reklameeksponering. Fellesarealer i hallen skulle primært være frie for inntrykk fra reklame når hallen var åpen for andre arrangementer enn Frisk sine. Dette likte ikke ledelsen i Frisk, og meldingen til kommunedirektøren førte til at saken ble utsatt! Mot undertegnedes stemme. Vi mener det er helt på sin plass at en offentlig idrettsarena ikke skal være et redskap for å eksponere barn og ungdom for reklame.

Dette var første gang i løpet av 31 år som representant at jeg har opplevd at en interessent har klart å stanse en saksbehandling etter at saken har vært åpnet. Umiddelbart tenkte jeg at dette måtte være ulovlig, men siden de andre formannskapsmedlemmene tilsynelatende synes håndteringen var grei, gikk sjokket over til stille undring.

Kommunedirektøren fremmer saken på nytt til møtet 7. juni med samme forslag til begrensninger når det gjelder reklame. Han har stått på den opprinnelige vurderingen. Det er bra.

I samme formannskapsmøte ble det gjennomført «eierdag», det vil si presentasjoner ved selskapene som utfører oppdrag for kommunen. Blant disse var Jobbhuset AS og Asker produkt AS.

Disse virksomhetene står for et uvurderlig sysselsettingstilbud til personer som ikke så lett kommer inn i yrkeslivet. Det dreier seg om mennesker som ville være henvist til passivt mottak av økonomisk støtte hadde det ikke vært for Jobbhuset og Asker produkt.

Det virksomhetene bidrar med til verdiskaping, økonomisk og sosial bærekraft, gjør dem verdige til å få logoen sin på en idrettshall.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg