Gå til sidens hovedinnhold

«Vi må jobbe både globalt og lokalt for fjorden vår»

Ansvaret vårt for fjorden: For å løse klima- og miljøutfordringene må vi jobbe både globalt og lokalt, og på mange ulike områder. Fellesnevneren er likevel samarbeid.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kystkommunen Asker har vi et ekstra ansvar for livet i, på og rundt havet. Med vår lange kystlinje til både indre og ytre Oslofjord, men også Drammensfjorden, føler vi et sterkt eierskap og har et brennende ønske om å bidra til en bærekraftig forvaltning av fjorden. Vi ser derfor med glede på miljødirektoratets forslag til helhetlig plan for Oslofjorden, og ønsker å bidra til realiseringen av målsettingene i denne. Men vi skal ikke gjøre det alene.

I forrige uke mottok Asker kommune en spennende henvendelse fra prosjektet Frisk Oslofjord, om å sitte i styringsgruppen i en videreføring av prosjektet, Frisk Oslofjord 2. Frisk Oslofjord ble startet i 2018, for å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for det marine miljøet i Ytre Oslofjord. Tanken om at undervisning og informasjon er nødvendig for å bidra til økt forståelse og verdsetting av havet, er den samme som ligger bak Asker kommunes mål om å få et informasjons- og besøkssenter for Oslofjorden til vårt distrikt.

Det er derfor gledelig at prosjektet ren Oslofjord vil utvide prosjektet til å omfatte både ytre og indre Oslofjord, et initiativ vi tar imot med glede.

Askers 17 mil lange kystlinje gir livskvalitet for innbyggere og besøkende, og krever en bærekraftig forvaltning som skal sikre livet og naturmangfoldet for framtidige generasjoner. Det ansvaret og den plikten har Asker kommune bekreftet og forsterket ved å legge FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vår helt nylig vedtatte samfunnsdel i kommuneplanen er bygget opp rundt bærekraftsmålene, og vi har satt som mål å være en foregangskommune når det gjelder reduksjon av forsøpling og tilførsel av mikroplast i naturen, og innen sirkulær økonomi. For Asker er det naturlig å være med å ta et lederansvar for å nå målene – i samarbeid med andre.

Vi vil med bakgrunn i forespørselen fra Ren Oslofjord legge fram en sak i første formannskap etter ferien der vi forankrer arbeidet inn mot helhetlig plan for Oslofjorden videre, belyser hva deltakelse i styringsgruppen i Ren Oslofjord vil innebære i praksis, og samtidig informere om flere av de spennende og viktige prosjektene som er på gang i kommunen, i arbeidet med kunnskapsinnhenting og forvaltning av Oslofjorden. Vi har unike samarbeidspartnere her allerede med No-Wasteklyngen, Oslofjorden Friluftsråd, VEAS, Slemmestad geologisenter og Oslofjordmuseet for å nevne noen. Det er også i vår kommune landets første miljøvennlige vaskeanlegg for båtskrog ble etablert på Vollen Marina, og vi har 2 lokale bedrifter som jobber med utvikling av neste generasjon miljøvennlige skrogvaskemaskiner.

Det er viktig at det offentlige støtter opp om innovative prosjekter som bidrar til miljøvennlige løsninger – men minst like viktig at vi alle kjenner til mulighetene og benytter dem.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en god sommer i Asker – ta godt vare på hverandre – og naturen vår.

Kommentarer til denne saken