Vi må bruke Oslofjorden

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT: VALG 2019 Båtrutene på Oslofjorden skal bli utslippsfrie, bli flere og gå oftere.

Venstre vil at Oslofjorden skal tas mer i bruk som transportåre, og at båttrafikken skal være utslippsfri. Vi må se på nye muligheter for å utvikle kollektivtransporten på fjorden for å binde Viken sammen.

Høyner til 20 millioner fra Røyken 

Batteri og hydrogen

Utviklingen av ferjer og hurtigbåter med lav- og nullutslippsteknologi går raskt, og norsk maritim industri ligger i front av utviklingen. I Norge er det nå over 70 elferjer i drift eller i bestilling. Dermed vil over en tredjedel av landets 200 ferjer være elferjer eller el-hybridferjer i løpet av 2021.

Denne omleggingen skjer også i Oslofjorden, og vi mener Oslofjorden må brukes som utstillingsvindu for norsk maritim industri som er verdensledende på batteri- og hydrogenteknologi i maritim sektor. Det kommer også de maritime kompetansemiljøene i Asker og Bærum til gode. Potensialet for å skape flere nye, grønne arbeidsplasser også i vår region er stort.

En våt drøm 

Øybåter og hurtigbåter

Mye er allerede på plass: Allerede i 2019 blir båten mellom Oslo og Nesodden elektrifisert, og deretter står øybåtene i Oslofjorden for tur.

Men hva med hurtigbåtene mellom Lysaker og Nesodden og fra Aker Brygge til Vollen og Slemmestad? Når blir de utslippsfrie? Svaret er like vanskelig som det er enkelt: Så snart det er mulig.

Og det er ikke politisk vilje det står på: Fylkestinget i Akershus har vedtatt en anmodning til Ruter om at hurtigbåtene på Oslofjorden må over på nullutslippsteknologi «så snart som mulig, senest 2024». Vårt mål er før 2022.

Det finnes pilotprosjekter og flere fylkeskommuner som er framoverlente og har bestilt hurtigbåter med teknologiske løsninger som ennå ikke er utviklet. Fylkeskommunene samarbeider om dette, og her spiller det offentlige som innkjøper en helt sentral rolle for å drive utviklingen framover.

Solberg gir millionstøtte til helelektrisk turistskip i Oslofjorden 

Kommuner, fylker og stat må spille på lag

Skal vi lykkes med denne overgangen må kommuner, fylker og staten spille på lag. Og det gjør vi. Akershus, Oslo og Buskerud fylkeskommuner var tidlig ute med å bestille utredninger av hvordan vi kan lykkes med å skifte ut dagens lite miljøvennlige hurtigbåter med nye båter med nullutslippsteknologi så raskt som mulig.

Asker, Røyken og Hurum kommuner har vedtatt at de også vil bidra økonomisk til at hurtigbåtene kan bli utslippsfrie så raskt som mulig – innen 2022. Og regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart og store tildelinger fra ENOVA til maritim sektor er avgjørende for å sikre fart i innovasjon og utvikling for andre fartøy enn ferjer.

Dagens hurtigbåter har store utslipp og er en miljøversting i kollektivtrafikken. Slik trenger det ikke å være. Venstre vil fortsette å jobbe både i regjering, storting, fylkesting og i kommunene for at båttrafikken på Oslofjorden blir utslippsfri. Så snart som mulig. Det betyr innen 2022.

Og vi vil jobbe for flere båter, flere avganger og flere ankomststeder. Med god tilrettelegging på land med matebusser og pendlerparkeringsplasser, kan dette være med å bidra til å avlaste allerede sprengte veier, og gi bedre framkommelighet for bussene og for dem som av ulike grunner må kjøre bil. Fjorden ligger der – blå, grønn og køfri.

Asker-ordfører ser også ny mulighet for bro 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken