Gå til sidens hovedinnhold

Vi har vært omstillingsdyktige, dialog og møter har blitt digitale, men vi savner det fysiske møtet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innbyggermedvirkning og medborgerskap er et av Asker kommunes satsingsområder, og det jobbes godt på alle nivåer med å utvikle måten man jobber på og jobber sammen. Noen områder er likevel svært påvirket av pandemien slik at noen oppgaver må utsettes, noe vi forstår godt, det er krevende tider. Men vi er optimistiske for utviklingen i 2021 og fremmer derfor forslag om å likevel gjennomføre de avlyste dialogmøtene innen Velferdsområdet i september/oktober.

Dialogmøtene innen velferdsområdet er et tverrpolitisk møte med brukerrådene for virksomhetsområdene i kommunen vår. Det er av de viktigste møtene i løpet av året hvor politikerne lytter til brukerrådsmedlemmenes erfaring med våre tjenester. Som politikere og ombudsmenn er erfaring med våre tjenester helt avgjørende for å jobbe frem gode politiske løsninger.

Vi har vært så omstillingsdyktige under pandemien, behovet for dialog og møter har endret arbeidsdagen vår til å bli en serie møter på Zoom, Teams og deltakelse på webinarer. Jeg tror at mange har opplevd at de digitale plattformene fungerer godt. Men likevel, NÅ savner vi virkelig å møtes fysisk, hilse ved et håndtrykk eller gi hverandre en klem.

For mange er pandemien ekstra vanskelig, det oppleves rett og slett veldig tøft. Vi har politisk vært tydelige på at det må settes inn tiltak for å hjelpe sårbare grupper og vi har alle blitt anmodet om fra vår statsminister å bidra ekstra i forhold til om vi vet om noen som har det vanskelig. Vi mener det blir ekstra viktig å få gjennomført dialogmøtene så snart det lar seg gjøre også for å fange opp ettervirkningene av og erfaringene fra pandemien.

I RHA 12. februar var det en reportasje som omhandlet SV og FRP som ønsket å invitere til dialog med brukerrådene digitalt. I likhet med dem er vi opptatt av dialog. Vi mener det er viktig å kunne møtes fysisk når vi gjennomfører en åpen dialog om erfaringene med innbyggerne våre. Denne type dialog kjennetegnes med menneskemøter. Vi er også opptatt av å videreføre en tverrpolitisk arena hvor politikerne lytter, slik at dette forblir en arena hvor ikke partipolitikken dominerer men nettopp den kunnskapen som innbyggerne gir oss.

Under pandemien har en rekke ansatte blitt omplassert eller fått nye tilleggsoppgaver – det er nødvendig for å levere på alle kommunens nye oppgaver under pandemien. Dette gjelder blant annet testing, smittesporing og vaksinering, samt ivareta alle tjenestene våre generelt og alle innbyggerne. Vi har lyst til å si at vi mener arbeidet med pandemien som helhet har vært løst på en imponerende måte i Asker. Det innebærer nødvendigvis at en del oppgaver må utsettes og vi har derfor vedtatt utsettelse av arbeidet med noen temaplaner for eksempel.

Selv om vi nå er underlagt strenge restriksjoner er det likevel lysning i tunnelen og det er nødvendig å se på mulighetene som åpenbarer seg når pandemien tar mindre plass i samfunnet vårt. Som følge av vaksinering og prognostisert utvikling av pandemien mener vi at det bør kunne la seg gjøre å gjennomføre dialogmøter med brukerrådene innen Velferdsområde i løpet av høstsesjonen.

Dette ser vi virkelig frem til og krysser fingrene!

Kommentarer til denne saken