Gå til sidens hovedinnhold

Verksøya mangler forvaltningsplan

valg 2019

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er så utrolig glad for at våre politikere i formannskapsmøtet 14 mai sa et unisont nei til å gi bort Verksøya. Saken skapte et stort engasjement her i Svelvik hvor Svelviksposten refererer fra innbyggersiden:

«Svaret er NEI! Og hva er det for øvrig for et spørsmål?» og «Selvfølgelig kan vi være gjestfrie og låne ut denne unike beliggenheten i Svelvikstrømmen, vi kan bare ikke gi den fra oss.» Det oppleves trygt og godt at både innbyggere og politikere er enige i denne saken.

En idédugnad er under oppseiling

Det finnes mange ideer blant Svelvik og Hurum sine innbyggere om hvordan Verksøya kan utvikles og tas vare på. En idédugnad synes å være under oppseiling. Tidligere har jeg selv tatt til orde for å gjenreise Svelvik fra fortidens storhetstid som seilskuteby – gjennom nye seil – kiternes seil.

Fortsatt synes jeg det kunne vært kult med en satsing her, men det må skje på en bærekraftig måte. Og min drøm om et naturlig motstrømsbasseng langsmed Svelvikstrømmen kan kanskje se dagens lys om ikke så lenge?

Her snakker vi ikke millioninvesteringer, her snakker vi enkle midler. Og det hadde vært helt perfekt med en flytende badstue på kalde vinterdager. Kan Holmsbu, så kan vi, – tenker jeg.

Øya er av nasjonal interesse

Men i kjølvannet av den kommende festivalen kom det en skikkelig kalddusj. I avisene på begge sider av fjorden leser vi at Naturvernforbundet har vært bekymret. Søndre del av Verksøya ble vernet i 2007 fordi planter og insektfauna på øya er rik og spesiell.

Her finnes det insektarter som ikke finnes noe annet sted i landet vårt. Øya vår er faktisk av nasjonal interesse. Vi har noe svært unikt i vår eie. Det er sånt som forplikter, – spesielt når du er MDG-politiker.

Naturvernforbundet har hatt befaring med Fylkesmannen som har gitt grønt lys for festivalen. Både Naturvernforbundet og kolleger på den andre siden bekrefter at det vil bli gjort en befaring med biolog nært opptil festivalen for å skjerme områder som kan være utsatt også på nordsiden av øya.

I tillegg skal det ha vært samtaler med Statens Naturoppsyn, så i dette tilfellet synes alt å være godt ivaretatt.

Svelvik sier unisont nei til å gi fra seg populær øy  

Fugler og insekter overlever ikke en populistisk politikk

Det har vært mye avisskriverier om saken, og mye kunne vært unngått om det hadde foreligget en forvaltningsplan for Søndre Verksøya naturreservat. Det foreligger ikke pr. i dag.

Det er et mål at det skal utarbeides forvaltningsplaner for alle verneområder i Norge. Her må flere politikere på banen. Fugler og insekter overlever ikke en populistisk politikk.

En forvaltningsplan skal forebygge mot tilfeldige avgjørelser som kan være uheldige for verneverdiene, og under arbeidet med planen skal det avklares og tas stilling til hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal behandles.

Spesielt med tanke på kiterne som bruker sørsiden av øya hvor selve naturreservatet ligger, er dette høyst viktig. En forvaltningsplan skal bidra til mer forutsigbar forvaltning, og til at eventuelle konflikter dempes. Planen skal vise klare mål på lang sikt for bevaring av naturen.

I tillegg skal den inneholde oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet.

Det er muligens sistnevnte som har vært utfordringen til Verksøya. I 2020 får imidlertid Svelvik og Hurum felles fylkesmann, Fylkesmannen i Oslo og Viken. Jeg håper det da vil ligge godt til rette for å få utarbeidet en god forvaltningsplan.

I mellomtiden må det sørges for et bærekraftig samspill med fugler, insekter, festivaldeltakere, turgåere, småbarnsfamilier, badegjester og kitere. Men hvem sitter med det egentlige ansvaret i dag? Er det Svelvik kommune? Er det Hurum kommune? Er det Fylkesmannen i Buskerud? Er det Fylkesmannen i Oslo og Viken? Eller er det Statens Naturoppsyn?

Om insektene fikk komme til ordet, tror jeg de ville si:

«Nå er det jammen på tide å sette brodden ned.»

Naturvernforbundet bekymret for festivalinsekter

Hurum ønsker å ta over Verksøya, men rådmannen i Svelvik har andre planer

Hurum solgte Verksøya til Svelvik for 86 år siden – nå vil de ha området gratis tilbake

Festivalsjef: - Vi skal gjennomføre festivalen på en forsvarlig måte  

Kommentarer til denne saken