Konserndirektør Stig Skarbø hevder i et leserinnlegg den 11. oktober at Svelviksands ønske om å transportere stein- og overskuddsmassene fra de store byggeprosjektene på Østlandet til Verket, vil løse byggebransjens store hodepine.

Det er det ingen tvil om.

Vi som har hus her, kan imidlertid ikke godta at Verket blir Østlandets nye dumpingplass for stein.

Den «sørlandske» og sjarmerende bebyggelsen, som stort sett er bygget på sandgrunn, vil bli ødelagt av støy, dirrende glass i hyller og skap, støv og stor belastning på smale lokale veier, og også i store deler av Hurum, med frakt av stein på store, tunge lastebiler.

For det ligger nok i kortene at det er enklere å transportere til dels store deler av massene med lastebiler, eksempelvis fra utgravingen av den nye Oslofjordtunnelen, og ikke med skip, slik planene er presentert for kommunen.

Det høres besnærende ut for oss som har bolig i Fjordveien at Svelviksand og Stange Gruppen ønsker å frigjøre området der nåværende utskipningsanlegg ligger, for å frakte mest mulig av utgravingsmassene sjøveien og derfor ønsker å bygge en ny, midlertidig lekter-kai i Dramstadbukta. Innspillet møter imidlertid, forståelig nok, stor motbør fra politikere og beboere, som mener det nye kai-forslaget vil ødelegge det grønne området ved strandsonen i Drammensfjorden og den populære badestranden der.

Skarbø hevder at planene er helt i tråd på Regjeringens strategi for økt nærskipsfart.

Det er å dra det altfor langt. Ingen tidligere norsk regjering har noen gang hatt et ønske om å rasere et flott, lite lokalsamfunn. Det tror jeg heller ikke den nye regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil.

Men når det er sagt, kan jeg opplyse at veldig få slike plansaker havner på regjeringens bord, og hvis de gjør det, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det konstitusjonelle ansvaret. Hensyn til miljø og friluftsliv er en del av vurderingen, og Klima- og miljødepartementet kan derfor være involvert i saksbehandlingen.

Opplysningene har jeg fra en tidligere kollega som nå er ansatt ved Statsministerens kontor.

Steinknuseverk som tidligere er blitt oppført både på Østlandet og Vestlandet, har skapt så store problemer at folk har måttet flytte fra sine hjem.

Skarbø hevder at knusingen på Verket vil bli mindre støyende med tilført stein, og ikke vil skape ekstra ulemper eller sjenanse for naboer eller andre.

-Uansett så er det vårt klare samfunnsansvar å sørge for en drift der hensynet til naboer, ansatte, omgivelser og miljø alltid står høyt på agendaen og være helt avgjørende, sier han.

Takk. Ingen ting ville ha vært bedre og gledet oss mer enn om disse påstandene fra konsernsjefen måtte være riktige!

Vi som har bolig, enten det er fast- eller fritidsbolig på dette fine stedet, ønsker å vite hvordan ditt «ulempe- og sjenanse-regnestykke» har fremkommet og ser frem til en redegjørelse som kan rettferdiggjøre en slik påstand..

Kommunalplaninnspillene er sendt Asker kommune og behandlingen skulle ha startet i formannskapet onsdag. Men på møtet ble det besluttet å sende arealplanen tilbake til administrasjonen.

Planene fra Svelviksand AS er godt innpakket i sølvpapir og sier ingen ting om alle de store negative konsekvensene man vil få i området, for alle de som har tilknytning til nærmiljøet, og for trolig større deler av Hurum. Om da ikke Skarbø har noe i ermet som ikke har sett dagens lys ved etablering av andre steinverk i inn- og utland.

I følge kommunaldirektør Lars Erik Bjerke i Asker, er dette innspillet fra tiltakshaver, som er en del av høringen til den nye kommuneplanen, «beheftet med flere utfordringer og vesentlige ulemper.» Og det er liten tvil om at partienes stemmegiving til Svelviksands innspill, vil få innvirkning på valgresultatet ved neste kommunevalg.

Jeg spurte også Bjerke om inntektene Svelviksand «gir» til kommunen. Han svarte at kommunen ikke har skatt på næring, det er Staten. Det vil vel si at det konsernsjefen mener med inntekter til kommunen, er hva 18 (tall fra 2018) fast ansatte eller midlertidig ansatte medarbeidere betaler i skatt?

Skarbø har uttalt at de har fått mange positive innspill på sine foredlingsønsker og nevner bl a flere av de største massetransportørene i regionen. Men etter at planene ble kjent, er det verdt å merke seg at vellene er mildt sagt dypt rystet. Det samme er innbyggerne, som vil få verdien av sine boliger sterkt redusert om innspillet blir vedtatt. Er så Svelviksand AS / Stange Gruppen innstilt på å tilby huseierne det huseierne taper på boligenes trolige dramatiske verdifall, om bedriften får det som den vil? Eller skal vi forte oss å selge unna? Salgsannonser tyder på at noen allerede har begynt med det. Og andre vurderer å gå rettens vei for å få kompensasjon for tapet, om det går som mange frykter, men ikke håper. Vi og flere med oss, hadde aldri kjøpt hus på Verket om vi hadde hørt om planene til Svelviksand.

Det vi så for oss, var at når sanden der er slutt ,trolig om ca ti år, ville vi slippe nåværende støy og støv og den allerede ganske betydelige kjøringen av store lastebiler til og fra sandverket. Og Verket ville da blitt et enda bedre sted for befolkningen og gjester.