For kort tid siden kunne vi se helse- og omsorgsministeren fra Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, smile bredt over at regjeringen nå skal legge ned fritt behandlingsvalg. Vi har altså en helseminister og en regjering som jubler over at folk flest skal få mindre frihet til å selv bestemme hva som passer best for dem. Det er for meg uforståelig.

Kantars helsepolitiske barometer som ble lansert tidligere i år, viste at folk flest ønsker valgfrihet og muligheten til å velge selv. Det er ikke spesielt overraskende. Det som derimot er overraskende, er venstresidens ideologiske kamp mot de private. Forrige gang vi hadde en rødgrønn regjering økte helsekøene. Forsøker man å gjenta «suksessen» også denne gangen?

Fritt behandlingsvalg har hatt enorm betydning for de pasientene som gjennom dette har fått mulighet til å velge. Det kan være flere grunner til at enkelte ønsker å velge et privat tilbud. Det kan blant annet handle om at behandlingsstedet har særskilt kompetanse, at det er kortere ventetid, eller at det er kortere reisevei.

Fritt behandlingsvalg er tilgjengelig innenfor noen utvalgte områder av behandlingssystemet, som for eksempel psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Fremskrittspartiet mener at ordningen ikke bør legges ned, men heller utvides til å gjelde alle behandlinger som det offentlige ellers tar kostnaden for.

Staten har frem til nå, gjennom denne ordningen, tatt regningen uavhengig av hvor pasienten har blitt behandlet. Det er å likestille private og offentlige aktører i praksis. For meg og Fremskrittspartiet er det viktig at alle har like rettigheter og muligheter, uavhengig av hvordan privatøkonomien er. Det betyr at alle må og skal få lov og muligheten til å velge et privat tilbud – dersom man ønsker det.

Fremskrittspartiet bidro til å redusere helsekøene betydelig under vår tid i regjering. Det er jeg stolt av, men koronapandemien har ført til at køene igjen har økt. Med Arbeiderpartiets helsepolitikk er det lommeboken din som skal avgjøre om du får rask behandling eller ikke. De som har økonomi til det kan kjøpe seg ut av helsekøen ved å heller benytte private aktører. Det skaper et todelt helsevesen.

Det burde være en selvfølge at alle har friheten til å velge det behandlingsstedet de selv ønsker. Pasienten velger – staten betaler.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt