For bare noen uker siden gikk dere på ungdomsskolen, hvor det meste var trygt og kjent. Nå er det ny skole, nye lærere, nye klassekamerater.

Nye utfordringer

Men jeg tror dere er klar for nye utfordringer, og det vil gå fint! Jeg vet at det er et godt samarbeid mellom ungdomskolene og videregående skole for å sørge for at dere skal få en god og smidig overgang til videregående opplæring.

Det er mye dere skal finne ut av på kort tid. Selv om det hele kan være litt skummelt, så har dere en stor trøst. Dere er nye her alle sammen. Alle er i samme båt. Og dere kommer til å få nye venner for livet.

Det gjelder å være litt åpen og frempå de neste dagene, tørre å ta kontakt. Ikke la det at noen er ulik deg, hindre dere å bli kjent. Det er dere som lager det gode skolemiljøet.

Den videregående skolen i Viken er blant de aller beste i landet

Fra 1. januar 2020 vil Akershus slå seg sammen med Østfold og Buskerud til Viken fylkeskommune. Da vil alle de videregående skolene i disse tre fylkene tilhøre den nye Viken fylkeskommune. Dere har vært heldige som begynner på videregående skole i Viken.

Samlet sett er den videregående skolen i Viken blant de aller beste i landet, hvis ikke den beste. Et godt skolemiljø, engasjerte elever og dedikerte lærere betyr mye for det.

Tiden dere får på videregående gir dere grunnlaget for et yrke, få en jobb eller videre studier. Her får dere «trene» på et framtidig yrke eller videre studier. Dere kommer til å møte mange gode og engasjerte lærere, som vil at hver og en av dere skal lykkes best mulig.

Men de kommer samtidig til å stille krav til dere.

Selvdisiplin er viktig

De neste årene vil du kjenne at nivået på læringen vil bli høyere. Selvdisiplin er viktig, det er ordentlig dumt å utsette ting til siste liten. Kompetansen du får ved å være til stede på skolen, sammen med karakterene dine, vil være det viktigste du har når du skal søke videre utdanning eller jobb.

Læreren er den viktigste ressursen vi som politikere kan gi dere for å få en vellykket skolegang. Uansett hva dere måtte lure på, så er læreren din venn, husk at læreren er til for å brukes! Det andre som er viktig for en god skolegang, er deg selv!

For fylkespolitikerne er det få saker som engasjerer mer enn skolepolitikken

Viken fylkeskommune blir landets aller største skoleeier på videregående nivå med over 40 000 elever. Vi har høye ambisjoner for våre elever og lærlinger. Elever og lærlingers kompetanse har førsteprioritet. For fylkespolitikerne er det få saker som engasjerer mer enn skolepolitikken.

Vi legger stor vekt på elevdemokrati og at elevene deltar aktiv i elevrådet. Det kan være et fint talerør videre inn til fylkeselevrådet og fylkespolitikerne.

Si i fra

Si fra til oss hvis dere mener noe bærer galt av sted. Fylkestinget har også opprettet et eget elev- lærling- og mobbeombud som dere kan henvende dere til hvis det er noe dere lurer på eller mistrives med.

Lykke til med skolestart og med resten av tiden i videregående opplæring. Bruk mulighetene!

Fritt skolevalg – men for hvem?

Med Sp blir det omkamp om Viken

Nye muligheter i Viken