Hvor lite fantastisk det er for alle som nå er smittet, sliter med senfølger, har mistet en av sine kjære eller fortsatt må leve isolert da de er i risikogruppe, har ordfører åpenbart ingen forståelse eller tanke for.

For koronapandemien er på ingen måte over hverken i Norge eller verden. I skrivende stund er vi midt i en sommerbølge forårsaket av den enda mer smittsomme BA.5-undervarianten av omikron med høye innleggelses- og dødstall. Forrige uke ble det meldt 76 covid-19 assosierte dødsfall i Norge, og dødstallene er stigende.

Smittetallene har vi ikke lenger oversikt over hverken nasjonalt eller lokalt da PCR-testing i kommunal regi er avviklet fra 1. juli. Skal du ha en PCR-test i Asker nå, må den betales av egen lomme hos private aktører. Asker kommune følger heller ikke Folkehelseinstituttets anbefaling om registrering av positive selvtester på kommunens hjemmesider ved nye smittebølger.

Som et minimum bør Asker kommune nå legge til rette for registrering av positive selvtester på kommunens hjemmesider, og sette inn nødvendige tiltak for å begrense smitte og sikre forsvarlig drift av kritiske velferdstjenester gjennom sommeren.

Koronapandemien blir ikke borte bare fordi ordfører har bestemt seg for å ha en koronafri sommer.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg