Ivar Granum og May Myklebust fra Asker AP fremmer i leserinnlegg noen påstander som vi ikke kan la stå uimotsagt. Innlegget er en blanding av lokale og sentrale diskusjonsemner. Vi velger å holde oss til det lokale.

AP vil danne et tomteselskap for å bygge boliger til de som sliter med å komme inn i boligmarkedet. Velkommen etter!

Heleiet aksjeselskap med eiendomsutvikling som kjerneområde

Gjennom sammenslåingsprosessen får kommunen et heleiet aksjeselskap med akkurat eiendomsutvikling som kjerneområde, nemlig det som i dag heter Røyken eiendomsutvikling. Selskapet har erfaring fra Røyken med nettopp bygging av rimelige boliger på kommunale tomter.

I tillegg har Asker kommune med Høyre i spissen vedtatt en boligsosial handlingsplan som inneholder konkrete tiltak på akkurat denne problemstillingen.

Høyre mener kommunen må bruke virkemidler for å nå mål, som i Heggedal hvor det nå pågår et slikt prosjekt. Dette vil Høyre trekke lærdom fra når nye prosjekter skal diskuteres.

Oppvekst og skole er ved siden av velferd de viktigste (og største) sektorene i kommunen. Men en kommune har ikke ubegrenset med ressurser.

Heller kvalitet i undervisningen og flere lærere enn gratis skolemat

AP foreslår gratis skolemat til alle. Statistikk viser at hele 97% av skolebarna har med mat hjemmefra. La oss derfor heller finne individuelt tilpassede løsninger for de som trenger det.

Høyre vil prioritere de begrensede offentlige ressursene vi har til rådighet på kvalitet i undervisningen og flere lærere, og store investeringer vi vet vil komme, blant annet til nye skolebygg. Det vil gjøre Askerskolen enda bedre!

Ap har gjennom mange år vist i sine alternative budsjetter at de har mer penger å bruke enn alle andre. Det skal mye eiendomsskatt til for å dekke inn for Aps mange gode formål. Høyre er garantisten mot eiendomsskatt i Asker, og for en fornuftig og balansert pengebruk der vi evner å prioritere de største og viktigste oppgavene først.

Det er krevende å være best!

De fryktet de at den gode løsningen i Røyken ville smuldre bort i kommunesammenslåingen