Veivesenet vil vente med ny bro på E134 – kan velte planer om bygging av 180 boliger

Utbyggerne av Heggum Søndre og Jaksland har ikke fått det svaret de ville ha fra Statens vegvesen (SVV). For i et brev til utbyggerne sier SVV at de nå vil vente med bygging av en ny bro over E134