Planprogrammet for kommunedelplanen på strekningen Dagslett-E18 legges nå ut på seks ukers høring med frist for innspill 8. mars. Det er Statens Vegvesens planavdeling som legger fram forslagene til fire trasévalg fra Dagslett på Spikkestad.

Les også: Inviterer til folkemøte på innbyggertorg: – Ønsker lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal

Åpne møter

I forbindelse med framlagt planprogram arrangeres det åpne møter i Lier på Hegg skole, kulturscenen 5. februar klokka 18 og på Spikkestad i ROS Arena, auditoriet 6. februar klokka 18 til 20.

Det holdes også åpne kontordager 11. og 12. februar fra klokka 14 til 18 i Statens vegvesens lokaler på Gullaug i Lier, Røykenveien 18, Bygg B.

For veivesenet er målet med utredningen å komme med en anbefaling om hvilken korridor som er best egnet utfra de målene som er definert i prosjektet. I planprogrammet kan du også lese mer detaljert om de fire anbefalte korridorene som veivesenet foreslår å utrede videre. Målet er å få planprogrammet fastsatt våren 2020.

Les også: Heder til «gamle» Røyken for satsing på et demensvennlig samfunn

En plan for planene

Planprogrammet er en plan for planleggingen av veien fram til E18. Dokumentet skal beskrive formålet med planleggingen, alternativer, behov for utredninger, og hvordan medvirkningen til planen skal være. Planprogrammet inneholder også en overordnet framdriftsplan.

Planprogrammet legges ut på prosjektets hjemmeside på vegvesen.no (https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134dagslette18) og på nettsidene til vertskommunene Lier og Asker.

Innspill og merknader sendes skriftlig til: firmapost@vegvesen.no eller Statens vegvesen. Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer.