Gå til sidens hovedinnhold

Veien som forsvant

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 1950 årene ble tomtene Kjøyaveien 50 og 52 solgt. Tomtene lå langs den gamle stien som senere ble siste del av Kjøyaveien, og fikk samme tinglyste veirett som de øvrige tomtene i veien.

Velet: – Det må finnes en bedre vei enn Kjøyaveien - den er alt for liten  

Veien ble borte fra kartet

Ved reguleringen «Adkomstvei til Kjøya i Åros» ble hele området mellom tomtene og Astrid Skaretsvei, regulert til boligtomter og fikk betegnelsen B5 Veien som gikk over området og som tidligere var inntegnet på kommunens karter, ble radert bort fra kartet.

I og med at området forble usolgt, oppsto ingen problemer, veien ble liggende urørt og fullt brukbar i mange år.

Men så ble hele området solgt og omregulert til barnehage. Heller ikke denne gang ble det tatt hensyn til at det gikk vei over området. Første barnehageaktør skjønte nok problemet for de trakk seg etter å ha fått byggetillatelse.

Deretter kom Espira inn i bildet. De kjøpte hele området med veien og byggetillatelse.

Men nå hastet det! Tidsfristen for byggesøknaden holdt på å gå ut, og kommunen ga igangsettingstillatelse på grunnarbeidene, til tross for at problemene med veien var kjent!

Nye byggesaker godkjent i Røyken  

Deler av Kjøyaveien ble lukket fra omverdenen

Etter få dager var all vegetasjon på området fjernet, veien til 50 og 52 var gravet bort, og hele området var gjerdet inn. Kjøyaveien 50 var helt lukket fra omverdenen, mens nr. 52 har etablert en nødutgang!

Kan kommunen ha handlet riktig her?

Kan man fjerne gamle tinglyste veier og godta at veigrunnen blir solgt til andre formål? Det blir som å selge tomten to ganger! Hvis dette er lovlig kan ganske mange i området risikere det samme!

Når en boligtomt omreguleres til barnehage bør det vel legges til rette for trafikken til og fra barnehagen? Nå er innkjørselen lagt til Kjøyaveien, som i forveien er så smal at nye boligbygg må søke om dispensasjon for å bruke veien.

Hvor stor er barnehagetomten?

Hvis tomten B3 skulle behandles likt med de øvrige tomtene i Kjøyaveien, hvor det tinglyste veiområdet er avmerket på reguleringskartet, ville tomten bli ca. 500 kvm mindre. Da ville det være tvilsomt om det kunne bygges så stort hus som er godkjent.

Naboene i Kjøyaveien er sterkt urolige for hvordan det vil bli i området når så stor trafikk blir sendt inn på vår lille vei, som er bestemt nedjustert fra vei til far, og vil hete Kjøyafaret fra neste år.

Vi håper kommunen vil se på saken en gang til. Det haster særlig for dem som har mistet tilgangen til sine tomter og må lure seg gjennom nabotomter for å komme seg til sin eiendom!

Nybygg til besvær: – Vi fikk ikke varsel, sier naboer  

Kommentarer til denne saken