Grunneier har ansvar for å sikre trygg adkomst

Gjengrodde hekker kan hindre både sikt og gjemme trafikkskilt som angir for eksempel fartsgrense, bussholdeplass eller gangfelt.