Varsler økt fare for flom- og jordskred søndag

FRA 2013: Sommeren 2013 gikk det et 30 meter bredt ras på Filtvet. 12 personer måtte evakuere fra sine boliger.

FRA 2013: Sommeren 2013 gikk det et 30 meter bredt ras på Filtvet. 12 personer måtte evakuere fra sine boliger. Foto:

Fra søndag til mandag morgen varsler NVE gult varsel for jord-, flom- og sørpeskredfare i Sør-Norge.

DEL

I varselet skrives det at det er ventet mye nedbør fra søndag over Sør-Norge. Nedbørsområdet vil treffe sørvestlandet tidlig på søndag og flytte seg østover i løpet av dagen, skriver varsom.no.

Les også: KLIMAFESTIVAL 2020: Snekret egne bærekraftige leker

På Østlandet kan det komme opp mot 30 millimeter nedbør i døgnet, mens det kan komme opp mot 80 millimeter på Vestlandet.

Høyere temperaturer, mye vind vil føre til stor snøsmelting, også i høyfjellet. Til tross for at varselet ikke nevner Buskerud konkret, skriver de dette om jordskredfaren.

– Kystnære og lavereliggende strøk, samt område som fra før er snøfrie vil være mest utsette. Grunnvannstanden og vannsmeltingsgraden i bakken er høy, og bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring vil være særlig utsatt. I områder med mer enn 40 centimeter snø vil faren for sørpeskred være gjeldende. Denne typen skred kan løsne i relativt slake helninger der vann samler seg opp.

I varselet står det at det er ventet noen skredhendelser og enkelte store hendelser kan skje. Utsatte jernbane- og veistrekninger kan bli stengt.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken