Arbeiderpartiet vant valget med løfter om at det nå er vanlige folks tur. Den nye skatte- og avgiftspolitikken som innføres over nyttår vil derimot sørge for mindre penger i lommeboka til Norges innbyggere. Den eneste som vinner lottopremien for den nye skatte- og avgiftspolitikken er ingen ringere enn staten selv.

De som har en inntekt på over 643 000 kroner vil over nyttår få merkbart høyere skatt enn tidligere. Arbeiderpartiet gikk til valg på å gi de med inntekt over 750 000 kroner høyere skatt, men nå som de har kommet i regjering er dette plutselig endret. Nå mener regjeringen at alle som har en inntekt på over 643 000 kroner ikke kan regnes som «vanlige folk». Det er synd at de som har jobba hardt i flere år og klart å få en inntekt på litt over 600 000 kroner skal straffes for det, og at det å tjene penger ikke lengre skal lønne seg.

Ungdom som har en deltidsjobb, har heller ikke fått noe god ordning. Regjeringen skal kun øke frikortgrensen fra 60 000 kroner til 65 000 kroner. Mange av disse ungdommene er studenter som så vidt har råd til å betale for dyre studentboliger, leiligheter og høye strømpriser. Det minste staten kunne gjort med pengene de får inn for både de høye strømprisene og den nye skatte- og avgiftspolitikken er å la ungdommen få beholde mer av sine egne opptjente penger.

Denne økningen av skatter og avgifter rammer vanlige folk i enda større grad en tidligere. Prisene øker og folk flest får mindre penger å rutte med. Mattestykket er enkelt: vanlige folk vil få dårligere økonomi, mens staten vil få bedre. FrP er sterkt imot at folk ikke skal få beholde mer av sine egne penger. Spesielt kjemper vi i Fremskrittspartiets ungdom for at ungdommen skal ha mulighet til å greie seg på egen inntekt. Ved å øke frikortgrensen til 100 000 kroner vil om lag 87 000 personer slippe å betale skatt.

Derfor har jeg en oppfordring til neste valg. Ønsker du å betale mindre skatt når du har jobbet hardt for å få bedre økonomi og la ungdommen få beholde mer av sine egne opptjente penger, burde du stemme FRP til neste valg.