Vakker og rødlistet, men veldig giftig

Tysbast er en av de giftigste plantene i norsk natur, og finnes blant annet i skogområdet rundt Nærsnes.