Utvider lokalt naturreservat: – Vi roper superhøyt hurra og applauderer med begge hender over hodet

Fylkesmannen og grunneier har kommet med forslag om å utvide Tofteskogen naturreservat med 373 mål. Hos Miljøpartiet De Grønne står jubelen i taket, men de er ikke de eneste som er positive.