Det er mange år siden første vedtak om at hurtigbåtene på Oslofjorden skulle bli utslippsfrie senest i 2024. Fylkestinget i Viken har også gjentatt det i vedtaks form flere ganger. Men det rødgrønne fylkesrådet i Viken drar beina etter seg.

9. mars fikk samferdselskomiteen i Viken framlagt en orienteringssak fra fylkesrådet der det framgår at fylkesrådet fortsatt er usikre på om det er riktig at Viken skal gå foran og ta risiko ved å være med å utvikle nullutslipps-løsninger for hurtigbåter.

Det er oppsiktsvekkende. Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes fra Sp må nå slutte å trenere fylkestingets vedtak.

En enstemmig samferdselskomité har nå enda en gang i vedtaks form understreket og gnidd inn at hurtigbåten skal være utslippsfri innen 2024, og vi forventer at fylkesrådet sikrer at dette kommer på plass.

I Vikens budsjett for 2022 og økonomiplanen for 2022–25 er det satt av ekstra midler til utslippsfri kollektivtrafikk, og Viken og Oslo har fått betydelige statlige midler til bygging av infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter. Det er også gitt betydelige statlige midler til pilotprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden. I tillegg har Asker kommune satt av 77 millioner til infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter og har vedtatt igangsettelse av tiltakene. Nå mangler bare at Ap-Sp fylkesrådet faktisk gjør jobben sin.

Båttilbudet på Oslofjorden er en viktig del av kollektivtrafikken som Venstre gjennom mange år har kjempet hardt for å få på plass, deretter for å unngå kutt i tilbudet og sikre at tilbudet i stedet er blitt utvidet. Vi kommer til å fortsette å kjempe for at båttilbudet skal utvikles, ikke avvikles. Den største trusselen mot at vi skal få på plass et utvidet tilbud med utslippsfrie hurtigbåter i 2024 er nå at det kan bli kutt i båt-tilbudet fordi man må spare penger i kollektivtrafikken med bakgrunn i tapte billettinntekter etter pandemien.

Og det er det som nå skjer. Onsdag sendte Ruter ut melding om at det blir kutt i både båt- og busstilbudet fra 4. juli. Og Ap-Sp-fylkesrådet i Viken lar det skje.

Vi er avhengige av at regjeringen fortsetter å stille opp med kompensasjon for tapte billettinntekter etter pandemien så lenge det er behov for det. Like fullt må fylkesrådet i Viken ta ansvar selv – for det er de som har ansvaret. Venstre og KrF satte av 100 mill. ekstra til kollektivtrafikken i vårt alternative budsjett. Fordi det er kritisk for utviklingen i vår region at kollektivtrafikken nå ikke svekkes – etter å ha hatt en eventyrlig vekst i 15 år. De rødgrønne budsjettkameratene i Viken fortsetter å peke på staten. Men de må også ta ansvar for kollektivtrafikken selv. For det er deres ansvar.