Utbygger risikerer daglig tvangsmulkt på 5 000 hvis ikke denne fjellskrenten sikres

Engenjordet vel i Røyken har fått medhold fra kommunen om at utbygger av boligfeltet må sikre en fjellskrent ned mot en lekeplass bedre.