Torsdag 24. mars kan du bli kjent med historien til en rekke norske skip som endte sine dager på skipsopphuggingen i Grimstad. Forfatter Erik Jacobsen fra Nærsnes har skrevet boken «Fra skrog til skrap – om skipsopphuggingen i Grimstad», som er utgangspunkt for foredraget.

Han forteller i boken at fascinasjonen oppsto da han ble med sin far som var havnefogd i Kristiansand på besøk til havnefogden i Grimstad i sin tid. Og det er ikke bare skipene han vil fortelle om, men også noen av sjøfolkene som bemannet disse.

Kaptein Jacobsen (76) fra Nærsnes har bygget hvalskytterkahytt i stua

Erik Jacobsen er bosatt på Nærsnes, og har i tillegg til flere bøker om sjøfart, skrevet om både Rampton Camping og andre lokale severdigheter.