I RHA 29.8 prøver Høyres toppkandidater seg på en «velkommen etter» til Asker Ap, som har satt behovet for en bedre boligpolitikk på dagsorden. De fremstiller det som at Høyrepolitikken det styres etter gir oss et boligmarked der alt er «såre vel». Vi er mange som ikke kjenner seg igjen i dette.

Velkommen etter, Ap! 

Hvis Asker Høyre nå varsler en snuoperasjon i boligpolitikken, er det veldig bra. En kommunal boligpolitikk er både viktig og nødvendig, og for Arbeiderpartiet er det et mål at flere kan få kjøpt sin egen bolig og ikke bli stående utenfor boligmarkedet.

Ap ønsker startlånsordning

Det at Høyreregjeringen for eksempel ikke utvider lånerammene i Husbanken, rammer også de som ønsker seg en bolig i Asker. Bedre ordninger for førstegangsetablerer er også viktig. Arbeiderpartiet prioriterer derfor en egen startlånsordning for unge eller førstegangsetablerere med betalingsevne, men uten egenkapital. Det kan vi prioritere, fordi vi nedprioriterer skattekutt til de rikeste her i landet.

Lokalt har Asker Arbeiderparti programfestet at vi ønsker Asker kommune skal drive en mer aktiv kommunal boligpolitikk, helst med et kommunalt tomteselskap som stiller krav til kvalitet og pris. Men, etablering av et kommunalt tomteselskap er viktig, men det er ikke nok.

Det må tas politisk styring for å sikre at det bygges nye boliger som gjør at også folk med vanlige inntekter og ungdom skal ha mulighet til å kjøpe seg en bolig i Asker. I tillegg må det bygges flere kommunale utleieboliger.

Problemet med Høyre er at de åpenbart mener vi skal slå oss til ro med at «de fleste» har det bra i Asker. Dette gjelder på boligmarkedet, og det gjelder også i skolen. Høyre harselerer med at Arbeiderpartiet vil innføre gratis skolemat, for å sikre at alle barn har en god skolehverdag.

Vi ser ingen grunn til å fire på dette. Det er gode grunner til å satse på skolemat, noe en nylig publisert norsk forskningsstudie viser. Studien konkluderer med at gratis skolemat både var sosialt utjevnende, og førte til at elevene spise mer sunn mat. Det er grunn god nok for oss.

Nærdemokrati i Nye Asker kommune 

Dessverre er det et faktum at forskjellene mellom folk her i landet

Dessverre er det et faktum at forskjellene mellom folk her i landet øker under Solbergregjeringen. Regjeringens egne tall viser at ulikhetene i makt og rikdom har økt kraftig de siste tiårene. De rikeste drar ifra, mens resten blir hengende etter. Sånn kan vi ikke ha det, og utviklingen må snus.

Asker Arbeiderpartiet vil bygge sterkere fellesskap, og vårt mål er at Asker skal være en god kommune å bo, leve og arbeide i – for alle.

Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid at Høyre fremstiller det som at Asker Arbeiderparti vil finansiere valgløftene gjennom eiendomsskatt. Høyre vet veldig godt at det ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å innføre eiendomsskatt i Asker, så når de likevel skriver dette kan det ikke være annet enn et desperat forsøk på å sverte en motstander i valgkampinnspurten. Dette er ufint, Høyre!