UP advarte – likevel gikk bilistene i fella

Av

Registrerte hele 3.239 fartsovertredelser i landet. I Frogn ble flere tatt.