Et samlet formannskap i Asker kommune vedtok i mars at de skal samarbeide med Viken, for å etablere et helhetlig rutenett på fjorden med nye miljøvennlige hurtigbåter. Vi mener at denne ambisjonen også må innebære en satsning på framtidige el-båtruter som forbinder søndre Asker og Drøbak.

Tidligere Hurum har flere satsingsområder for kommunen, men undersøkelser viser at innbyggerne er svært misfornøyd med kvaliteten på samferdselstilbudet. Det er særlig unge og de uten bil som kjenner på at kollektivtransporten ikke strekker til. Hvis du i dag skal reise kollektivt mellom Hurum og Drøbak møter du store utfordringer, og må reise via Oslo. Reisen er lang og har flere slitsomme bytter mellom buss og tog.

I tillegg er Frogn videregående i Drøbak den nærmeste skolen for elever bosatt i tidligere Hurum kommune. At elevene ikke får valget om å gå på deres nærskole på grunn av et manglende kollektivtilbud er urettferdig. Elever i Asker bør ha en reell muligheten til å velge å gå på videregående i Follo, men dette krever handling fra fylkeskommunen.

I dag tar det fire lange timer, med flere rutebytter, for å reise kollektivt fra Sætre til Drøbak, mens det kun tar hurtige ett kvarter med bil. Det må være lett å velge rett, og det klimavennlige valget bør alltid være det enkleste, billigste og raskeste. Nye miljøvennlige hurtigbåter er attraktivt, har god kapasitet, og går på strøm. Dessuten er fjorden så godt som køfri sammenlignet med rushtrafikken på Slemmestadveien, Røykenveien og E18.

Vi ønsker å sikre friheten til innbyggerne i Asker. Friheten til å velge mellom flere skoler. Muligheten til å nyte den vakre kveldssolen i Drøbak. Og ikke minst at vi alle får mulighet til å ta gode, gunstige og miljøvennlige valg. Vi håper at Asker, Frogn, Nesodden og Viken i årene fremover kan arbeide sammen for et flott, helhetlig og ikke minst helårs hurtigbåttilbud på tvers av fjorden.