Ungdom etterlyser skolehelsesøster: - Vi er bekymret for barna