Ungdom etterlyser skolehelsesøster: - Vi er bekymret for barna

Ungdom forteller at de har vært uten helsesykepleier på skolen i to måneder under koronakrisen. Flere politikere i Asker er bekymret på barnas vegne.