Tilbakemeldingene fra Den kulturelle skolesekken, DKS i Asker på vår reaksjon om at kommunen skroter et vellykket skoleprosjekt, er uforståelig.

For å ta det siste punktet i deres svar i artikkelen i tirsdagens papirutgave av RHA først: I eposten fra DKS var det en invitasjon om at Historielaget kunne ta kontakt dersom vi hadde spørsmål til valget om ikke å videreføre prosjektet. Historielaget hadde ingen spørsmål, men kunne ikke annet enn å ta en uforståelig beslutning til etterretning. I eposten fra Siri Forberg og Kim Stian Gjerdingen lå det ingen invitasjon til å skulle diskutere noe som helst, men derimot en opplysning om at de skyver ansvaret for prosjektet over til Askerskolen for videre oppfølging.

I skoleprosjektet har elever fra 4. klassetrinn ved alle skolene i gamle Røyken blitt fraktet av skolene til Kornmagasinet. Her har to pedagoger skapt kunnskap, engasjement, eierskap, tilhørighet og stolthet til sitt nærmiljø. Elevene har vært begeistret når de har sett og hørt historien om gjenstandene fra Røykenbygda, som Historielaget har samlet i museet i 2. etasje.

Siri Forberg og Kim Stian Gjerdingen sier at det er utfordrende å skulle legge til rette for et helhetlig tilbud til Askers 12 000 elever i grunnskolen. Det er årsaken til at de skroter et lokalt velfungerende tilbud. Derfor blir det uforståelig når de forteller at de er i dialog med ulike kunst- og kulturmiljøer i Asker kommune for å se på hvordan de kan harmonisere tilbudet i de tidligere tre kommunene, og hvordan de kan videreutvikle samarbeidet rundt formidlingen av den lokale kulturhistorien til alle elever på grunntrinnet.

Blant annet forteller DKS om et planlagt samarbeid med Oslofjordmuseet og Dikemarks-området.

Mener DKS i Asker at elever fra grunnskolene skal busses til Dikemark-området eller til Oslofjordmuseet? Eller til andre steder der DKS kan «harmonisere» et tilbud? Forberg og Gjerdingen hevder i sitt tilsvar til RHA at de ønsker at alle elever i områdene Røyken Hurum og gamle Asker får bli kjent med den lokale og mangfoldige kulturarven som finnes her. Kulturarven i Hyggen eller på Nærsnes, på Spikkestad eller Slemmestad finnes ikke i Dikemark-området eller på Oslofjordmuseet!

Det er uforståelig at de velger å skrote et vellykket virkemiddel for å oppnå nettopp hva de ønsker.

Det virker som om DKS i Asker ikke helt har forstått hva de sier nei til. Jeg skjønner ikke begrunnelsen. Er det økonomi? Har ikke kommunen råd til å busse elever fra 4. eller 5. klassetrinn frem og tilbake til Kornmagasinet lenger?

Eller det det slik at vi frivillige skal besøke skolene for å fortelle om den lokale kulturarven?

I alle fall bryter beslutningen i DKS Asker med alt det som politikerne hevder de vil legge vekt på for å skape trivsel og lokal tilhørighet og kunnskap om eget oppvekstmiljø.