Senterpartiets Else Marie Rødby, som er en av to stortingsrepresentanter fra Asker, skriver i et leserinnlegg i RHA 27 oktober at: «Målet er å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser. Det er konteksten for at Oslofjordtunnelen utsettes.»

Det er ikke vanskelig å være enig i første del av utsagnet; og dette er noe norske folk (også vanlige folk) og norske kommuner merker i det daglige. I dagens situasjon er det rett å stramme inn og prioritere økonomien. Spørsmålet er bare om det prioriteres riktig. For når det prioriteres mange, mange millioner kroner på saker som økt fradrag for fagforeningskontingent, en omstridt skipstunnel, flytting av en fullt brukbar flyplass 900 meter, kostbare reverseringer av tidligere vedtak, f.eks. jernbanereform og sammenslåing (effektivisering) av fylker og kommuner, et historisk høyt landbruksoppgjør i tillegg til at alle effektiviserings- og omstillingstiltak innenfor det store norske statsapparatet er stanset – så må en virkelig lure.

Prosjektet nytt løp i Oslofjordtunnelen er klart til start. Det eneste som trengs er et stortingsvedtak om bompengefinansiering og finansiering av statens andel i prosjektet over statsbudsjettet. Det er også et vesentlig poeng her at utbetalinger først vil skje i 2024. Har ikke regjeringen tro på sin egen økonomiske hestekur? Hvis den har det, og det må vi nesten forutsette, burde det være en opplagt sak å legge opp til et vedtak som sikrer framdriften.

Les også: – En drittpakke for hele regionen, Rødby

Det er også et faktum at nåværende løsning for Oslofjorden har dårlig regularitet, noe som har en høy samfunnskostnad, samt et potensial for ulykker som har blitt vist flere ganger. I tillegg til å stå ofte i kø har mange som må bruke tunnelen hjertet i halsen. Disse utfordringene skulle en ny tunnel løse. Og da er det sett fra vår side ubegripelig at den ikke prioriteres.

Vi hadde nok forventet at våre lokale stortingsrepresentanter i større grad tok på seg rollen som lokale ombudspersoner og ikke uten videre stiller seg lydig opp bak partilinjen.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt