Uansett alder trenger du en fritid med mening. Aller viktigst er det for barn og ungdom at de har et fritidstilbud.

I Barnekonvensjonen som er en del av norsk lov, slås barnets rett til hvile, fritid og til fritt å delta i lek, kulturliv og kunstnerisk virksomhet fast. Den kommunale kulturskolen er ressurs som bidrar til dette i høy grad, og har tverrpolitisk støtte, med FrP som unntak.

Vi trenger mer enn idrett

Det frivillige arbeidet som skjer i regi av idretten, favner om mange barn, kanskje de fleste, og er av uvurderlig betydning. Trenere og ledere ofrer velfortjent fritid slik at gutter og jenter kan utfolde seg i haller, baner, skog og mark. De fortjener all heder og ære. De fortjener også at kommunen legger til rette for gode rammebetingelser.

Det skjer ofte en forandring i ungdomsskolealder. Mange dropper ut av organiserte aktiviteter. Ønsket om løsrivelse trykker på. Det er bruk for fristeder der de kan finne nye venner, utforske og lære nye ting, og kanskje oppdage hvem de er.

–Et sted å bli sett og hørt, og møte den som verken er en forelder eller lærer, men kanskje noe midt imellom. Et sted de kan være seg selv. En fritidsklubb tilbyr dette. Hvordan er det med tilbudet i de kommunene som skal bli Nye Asker?

I følge kommunestatistikken for ansattetimer pr. uke ved kommunale fritidssenter i 2017 kom Hurum relativt best ut med 8 timer pr. uke, Asker med en 6,5 ganger så stor befolkning hadde 16, og Røyken 0. - Ikke noe for noen å skryte av.

Bruk av innbyggertorgene

I det noe omstridte felles kommunestyremøtet i Asker 5. februar ble vi gitt illustrerende eksempler på hvordan lokalbefolkningen kan bruke de planlagte 7 innbyggertorgene. I Heggedal og Borgen er man godt i gang. Innbyggertorg som arena for nærdemokrati kom ikke så sterkt fram, og heller ikke som møtested også for ungdom.

På dette området bør ledelsen for medborgerskap virkelig kjenne sin besøkelsestid: Gjør innbyggertorgene til steder der folk kan ha samrøre på tvers av alder og interesser. La gamlingene prøve seg mot ungdommene i gaming, biljard eller bordtennis.

Gjør innbyggertorgene til arenaer for debatt og lokalpolitiske utspill, et sted der innbyggere i alle aldre kan møte politikerne.

Innbyggertorgene kan ikke erstatte fritidsklubber, men her er det ikke snakk om enten – eller. Muligheten for å få til et møtested for både unge og eldre må utnyttes.

SV vil lovfeste rett til ungdomstilbud

SV på Stortinget foreslår nå å lovfeste retten til ungdomstilbud i hele landet. Det skal sikre at alle ungdommer får tilgang til åpne møteplasser med aktiviteter tilpasset dem, mulighet til å delta i sportsaktiviteter og tilgang til kulturaktiviteter til en rimelig pris.

Asker SV skal arbeide for at disse målsettingene oppfylles. Hvordan man enn snur og vender på det, blir det aldri feil å satse på barn og ungdom.

Gebyrer for flerbrukshallen på Tofte

Helse Miljø Sikkerhet - også for de minste i barnehagene?