Jeg har de siste årene av Røken kommunes historie sittet i Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet.

Jeg satt åtte år i samme kommunestyre for Senterpartiet.

Nå er jeg vararepresentant i diverse komiteer i Asker for Asker Arbeiderparti.

Jeg har som mål å bytte ut regjeringa i dag! Skal dette målet nås, må man vite hvilke lag som stiller på samme side.

Jeg har snakket med mange tvilere i mitt parti. Ap må nok tenke hva de mener om: Rusreformen, helsereformen og politireformen om partiet vil ha folket med seg!

Selv lander jeg på Arbeiderpartiet, men tvilen tar meg!