Hvorfor Asker kommune vil gjennomføre dette «overgrepet» på enkelte beboeres rett til kommunale veistrekninger, framstår som underlig og uforståelig. Det kreves at deler av kommunens veier skal privatiseres!

– Hvorfor ønsker kommunen å tvangsendre en gammel og selvfølgelig avtale om kommunalt vedlikehold av de veiene som kommunen selv har bygget da de solgte kommunal eiendom parsellvis til de som ønsker å bosette seg der?

– Er det økonomiske årsaker, eller andre ukjente faktorer som tilsynelatende skal bedre kommunens, – innbyggernes, situasjon for framtiden?

Les også: Dette forslaget rammer hardt og ulikt

– Skal besparelsene ved at noen små veier blir betalt av beboerne være i den størrelsen at dette unødvendige skrittet tas? Hvor er likheten for alle i dette?

– Er det skole, helsevesen, kommunalt ansatte eller andre kommunale foretak som skal betales med pengene fra beboerne i de enkelte småveiene?

– Er dette et samfunnsøkonomisk tiltak, at man deler opp veibiter og derved vil trenge mere folk og utstyr for å opprettholde et fungerende system?

– Er det et ønske fra politikerne å innføre urettferdige bestemmelser som splitter og rammer fellesskapet?

– Er det en herskertendens som kommer til syne når kvalifiserte spørsmål stilles og glatt blir avfeid med ferie-begrunnelser?

Les også: Vil privatisere flere kommunale veier i gamle Røyken og Hurum: – Ikke et fnugg av rettferdighet i dette

– Er det på vegne av allmennhetens interesse at et høringsbehov ble flagget ved starten av sommerferien og høringsfristen utløper ved skolestart. (I denne ferietiden er det vel å forvente at allmennheten «sover i timen» overfor helt uventede bestemmelser. Kan tidspunktet være tilfeldig?).

Les også: Avvikling av kommunalt veivedlikehold i Asker

– Kan jeg som gammel huring få vite hvordan de enkelte partier stiller seg til mine spørsmål?

Det er vel valg i disse tider …

«Som du roper -får du svar» -eller …

Les flere innlegg og artikler om teamet her