Takk for at dere har god avstand, når dere kjører forbi meg som sykler langs veien.

Takk for at dere venter med å kjøre forbi meg til det er plass.

Takk for at dere avpasser fart, spesielt når det regner og er mørkt.

Takk for at dere generelt viser hensyn og er oppmerksomme på oss syklister.

Alt dette bidrar til at jeg og vi som sykler opplever at det er trygt å sykle, også når vi er i veibanen. Det er urovekkende, men dessverre ikke overraskende, å lese Mette Majke van der Geest sitt leserinnlegg, som er publisert i Røyken og Hurum Avis og Budstikka i forrige uke.

Syklistenes landsforening lokallag Drammen, Lier, Asker støtter van der Geest sine innspill om bedre skilting, mer sykkelvei og trygge forhold for alle parter i trafikken. Men kanskje viktigst av alt er innspillet om større forståelse og respekt for syklistene. Til tider kan det virke som om bilister ikke klarer å sette seg i syklistenes sted, og avgjøre hva som er trygg forbikjøring og rett avstand. Anbefalt avstand er 1,5 meter, og veldig fint med enda større avstand om det er mulig. Å komme inn i dragsuget fra større kjøretøy kan være meget ubehagelig og også farlig.

Og så skal vi syklister vise forståelse og respekt for de andre trafikantene med en forutsigbar og tydelig atferd, når vi er på veien:

  • Vi har lys på sykkelen, når det er mørkt
  • Vi bruker refleks og gjerne refleksvest
  • Vi gir tydelige tegn, både når vi svinger og om vi må bytte plass i trafikken.
  • Vi holder vår plass i veien eller på fortauet, uten å sprette mellom de

Skal Asker kommune nå målet om 12% sykkelandel innen 2030, må vi i gang. Det handler om utbygging av flere trygge sykkelveier, men det handler også om gjensidig forståelse og respekt mellom de ulike aktører i trafikken. Da kan vi få det gode samspill mellom kjørende og syklende og andre trafikanter, og da bygger vi trafikk- og sykkelkultur! Å sykle i hverdagen er bra for den enkelte, for folkehelsen, for klimaet og for lommeboken. Det gir mer plass på veiene, mindre kø, mindre forurensing og mindre støy. Det er bra – både for bilister, syklister og gående.