Jeg mener Trond Røed er på ville veier når han og FrP, mener Chemring sin virksomhet må vike for utbygginger i Sætre.

Røed (Frp) vil ha vekk sprengstoffproduksjonen i Sætre: – Jeg vet at jeg kaster inn en brannfakkel 

Utbygging må gå hånd i hånd med bedriften, Chemring er viktig både lokalt, nasjonalt og trolig internasjonalt.

Dette lar seg godt kombinere, å krisemaksimere denne problemstillingen er bare egnet til å skape uro blant mange. Formannskapet fattet tirsdag et klokt vedtak som skal løse utfordringene med plassering av barneskole i denne delen av kommunen for fremtiden, dette understreker at det finnes slike løsninger.

Viktig avklaring om barneskolen i Sætre 

Den ene interessen står ikke her mot den andre. Men om den gjorde det er jeg ikke i tvil om at hensynet til de som arbeider på Chemring må veie tyngre enn eventuelle fremtidige utbygginger som måtte komme i kjølevannet av en slik brutal fremgangsmåte som Røed tar til ordet for.

Arbeidsplasser er en viktig brikke i utviklingen både på Sætre, i Hurum og overalt hvor folk skal bo.

Ca 130 mennesker har arbeid på Chemring i dag, bedriften kjøper i tillegg tjenester lokalt og bidrar på den måten til økt omsetning i nærområdene. Dette bidrar i seg selv til utvikling, fordi det skaper et omsetningsgrunnlag for annen næring.

Å gjøre seg til bøddel over industriarbeidsplasser, med de konsekvenser dette har for de mange familier som har Chemring som hovedinntekt, er i beste fall lite empatisk. Med makt til å endre følger det også ansvar for konsekvensen.

Ny barneskole kan bli utsatt i minst fire år