(Drammens Tidende)

DRAMMENSDISTRIKTET: Tirsdag kveld er det ventet store mengder nedbør i drammensdistriktet. Så ille blir det, at Meteorologisk institutt mandag sendte sendt ut to farevarsler – ett på flomfare og ett på kraftige regnbyger. På mandag var begge varslene gule, og tirsdag er varselet om kraftige regnbyger oppgradert til svært kraftige regnbyger og oransje farenivå (stor fare). I tillegg har det kommet til et tredje varsel, nemlig for jordskredfare. Slik lyder de ulike varslene tirsdag ettermiddag:

■ Svært kraftige regnbyger: Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer.

■ Flomfare: Fra tirsdag kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger. Nedbørintensiteten kan lokalt komme opp i 30-50 mm på tre timer, og omkring 100 mm i løpet av 18 timer. Nedbørmengdene og hvor nedbøren treffer er usikkert. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting i høyfjellet. I områder med kraftig bygenedbør ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. På grunn av snøsmelting i høyfjellet kan vannføringen også stige i store elver.

■ Jordskredfare: Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra tirsdag kveld. Lokalt 15-20 mm/time, 30-50 mm/3 timer og 100 mm/18 timer. Nedbørmengden og plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet, lokalt opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Verst blir det i tidsrommet mellom klokken 17 og 21. Ifølge Meteorologisk institutt kan det komme opp mot 40 millimeter med regnbyger i løpet av denne perioden.

Nå ber Drammen, Nedre Eiker og Hurum kommune sine innbyggere om å ta forholdsregler.

– Det er fare for overvann og lokale oversvømmelser. Du bør ta dine forholdsregler og fjerne rusk og rask fra takrenner, sluk og andre vannveier på og ved eiendommen sin, skriver Nedre Eiker kommune i en pressemelding.

De tekniske etatene i de respektive kommunene følger utviklingen tett, og kan oppbemanne på kort tid dersom det skulle bli behov.

På nettsiden varsom.no kan du til enhver tid holde deg oppdatert om farevarslene.