Lokalt begravelsesbyrå har etablert seg på Tofte

Jølstad-Thrana Hurum og Røyken Begravelsesbyrå, har nå fått et egnet samtalerom på Tofte og knytter seg dermed enda sterkere til lokalsamfunnet.