At 46 små og mellomstore bedrifter nå holder til på den gamle industritomten i innseilingen til Oslo er da rett og slett ganske fantastisk.

Tenk for en mulighet vi har til å gjøre Tofte til et grønt gründersentrum, som dyrker oppfinnsomhet, entreprenørskap, miljøteknologi og hvor småbedriftene settes i fokus. Det er ingen naiv grønn venstredrøm, det er realiteten i dag.

Tofte blir sentralt i den nye regionen Viken

Hvis vi legger debatten om tømmerbiler og biodrivstoff litt til side kan vi velge å se på saken på følgende måte; Tofte ligger sentralt til i den nye regionen Viken, men sentralt kan man neppe kalle Tofte.

Det er ikke enkelt å reise kollektivt, og det er ikke spesielt robuste veiløsninger. Det er ikke overveiende sannsynlig at dette blir løst på veldig kort sikt.

La oss heller da ta utgangspunkt i det vi har foran oss, på Tofte her og nå.

At det daglig lever gründere og oppfinnere i kreativt og innovativt samspill hver dag er en fantastisk mulighet for et lite sted. Tenk på hvordan skolene kan involveres.

I dag er et større antall elever både i grunnskolen og på videregående nivå involvert i Ungt Entreprenørskap. Der lærer elevene å etablere og drive egne små bedrifter som en del av undervisningen.

Selv deltok jeg i en slik bedrift i år 2000, og vi ble til og med norgesmestere, og oppmerksomheten og erfaringen fra dette førte meg rett inn i arbeidslivet for fullt.

Gründerne på Tofte vil samarbeide med skolene

Asker Venstre kommer til å arbeide for at gründerne på Tofte kan knyttes enda mer opp til skolene på Hurum, slik at vi kan skape fremtidens bedrifter på Hurum og gjøre oss attraktive for kreative og oppfinnsomme tilflyttere.

Og tenk på risikoen; I dag er ansatte spredt på 46 bedrifter. Tidligere jobbet mange hundre i en og samme bedrift.

Tiden for hjørnestensbedrifter er på hell

Det er åpenbart at tiden for hjørnestensbedrifter er på hell, og på veldig mange måter er det en ålreit utvikling.

Større arbeidsplasser og industrielle lokomotiv behøves, men da behøves også gode løsninger for transport og logistikk.

I vår nye storkommune skal de folkevalgte snart gå i gang med en plan for hele kommunen.

Da skal det legges føringer for hvordan våre tettsteder skal se ut slik at politikerne og administrasjonen har gode verktøy for å styre utviklingen i Asker kommune.

Vi i Venstre vil at Tofte skal bli et innovasjonssentrum for små og mellomstore bedrifter. Et sted hvor gründerne rekrutteres allerede i skolen, et sted hvor tilflyttende oppfinnere finner seg et sted å bo med hele familien, og et drivhus for gode ideer og fremtiden.

Det er ingen tullete naiv grønn utopi, vi er langt på vei der i dag.

Når avstanden fra Tofte til Asker sentrum er slik den er i dag, og de drøye 9000 huringene plutselig blir til drøye 90 000 askerbøringer, ja da trenger vi sterke tettsteder med tydelige identitet og et rikt indre liv.

Lokalt engasjement er livsnerver i fremtidens lokaldemokrati. Det er ikke bare vi som kaller oss politikere som skal styre fremtiden. Vi bygger et demokrati nedenfra.

La oss jobbe for fremtidens tettsteder, og fremtidens Tofte. Fremtiden er allerede godt etablert der allerede.