To barnehageansatte og en ansatt ved omsorgsbolig smittet

Én ansatt ved Vardåsen barnehage, én ansatt ved Bjørndalen barnehage på Hvalstad og én ansatt ved Spikkestad omsorgsbolig med påvist covid-19.